ΑΡΓΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ειδικότητα: Ψυχίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400