ΒΛΑΧΟΥ ΤΑΒΙΘΑ

Ειδικότητα: Νευρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400