ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τηλέφωνο: 2661360400
Β Διεύθυνση: ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ 4
Τηλέφωνο: 2661360400