ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ειδικότητα:
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τηλέφωνο: 2661360400
Β Διεύθυνση: ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ 4
Τηλέφωνο: 2661360400

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits