ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τηλέφωνο: 2661360400