ΓΑΤΣΟΥΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 29
Τηλέφωνο: 2661035205