ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Παθολογοανατόμος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ. Υ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2662360000