ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Email: tilemachoudoros@hotmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400