ΜΠΑΚΛΕ ΣΑΜΙΡ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΚΡΥΡΑΣ "ΑΛ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ"
Τηλέφωνο: 2661022945