ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661100376
Προσωπικό Κινητό: 6974587337
Email: perisbal@yahoo.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: -
Τηλέφωνο: -