ΤΡΟΥΣΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661100381
Προσωπικό Κινητό: 6945859858
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 34
Τηλέφωνο: 2661100381