ΣΤΡΑΤ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΟΝΑ - ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2662360000