ΣΤΡΑΤ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΟΝΑ - ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2662360000