ΓΕΡΜΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2663360300