ΚΙΠΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2662360000
Fax: 2662022800

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits