ΚΙΠΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2662360000
Fax: 2662022800