ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚ. ΠΟΛΥΛΑ 24
Τηλέφωνο: 2661045415