ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΑΝΝΑ-ΛΟΥΪΖΑ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2663360300