ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Ωτορινολαρυγγολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Τηλέφωνο: 2661360400