ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661080568
Προσωπικό Κινητό: 6936416996
Email: ELENKANAV@YAHOO.GR
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Τηλέφωνο: 2661360400