ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Email: polyzos.nikolaos.obgyn@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661360400