ΧΑΪΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Μαγνητική Τομογραφία Κέρκυρας
Τηλέφωνο: 2661026700