ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΘΕΣΗ ΛΕΥΚΑ
Τηλέφωνο: 2662023222