ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Ιατρική Βιοπαθολογία
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Σκριπερό
Τηλέφωνο: 2663022312