ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2663360300