ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Παθολογοανατόμος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΜΟΡΑ 6
Τηλέφωνο: 2661181028