ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Παθολογοανατόμος
Email: gbalis@freemail.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΜΟΡΑ 6
Τηλέφωνο: 2661181028