ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Προσωπικό Κινητό: 6942514570
Email: sncorfu@hotmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 12Β
Τηλέφωνο: 2661023193