ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟ 3
Τηλέφωνο: 2661047046