ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400