ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2663071312