ΒΛΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Ειδικότητα: Ακτινολόγος - Ραδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: 8η Παρ.Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ
Τηλέφωνο: 2661083801-5