ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: 8ηΠαρ.Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΤΕΛ
Τηλέφωνο: 2661083801