ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥΛΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661049261
Προσωπικό Κινητό: 6944758132
Email: arichlor@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 39
Τηλέφωνο: 2661049261