ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ 7
Τηλέφωνο: 2661049394
Fax: 2661049394