ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδικότητα: Ακτινολόγος - Ραδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΩΤΗΡΟΣ 10
Τηλέφωνο: 2661096910