ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 27
Τηλέφωνο: 2661102333