ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Τηλέφωνο: 2661360400