ΧΑΛΙΔΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

Ειδικότητα: Ωτορινολαρυγγολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΩΡΛ ΙΑΤΡ
Τηλέφωνο: 2661075066