ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ειδικότητα: Μικροβιολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661040217
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛ.ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟΤΟΚΗ 4-6
Τηλέφωνο: 2661040217
Fax: 2661040217