ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 50
Τηλέφωνο: 2661036900