ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 39
Τηλέφωνο: 2661024096