ΤΣΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Εξειδίκευση: Εντατικολογία
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400