ΤΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΜΕΛΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 24
Τηλέφωνο: 2661080812