ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΕΡΙΦ.ΙΑΤΡ.ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2661051210