ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΝΝΕΤΑ

Ειδικότητα: Ψυχίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 102
Τηλέφωνο: 2661042317