ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Ακτινολόγος - Ραδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 15
Τηλέφωνο: 2661039043