ΤΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΤΡ.ΒΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΑΡ ΔΕΛΑΔ
Τηλέφωνο: 2663042056