ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΛΕΝΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΑΜΑΡΑ 1
Τηλέφωνο: 2661048880