ΤΡΙΒΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛ.ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟΤΟΚΗ 4
Τηλέφωνο: -