ΤΖΩΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Μητρ. Μεθοδίου 3
Τηλέφωνο: 2661043810