ΒΛΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδικότητα: Μικροβιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 17-19
Τηλέφωνο: 2661035703