ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ειδικότητα: Αιματολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ.ΝΟΜ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2661360400