ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Ουρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΑΝΟΝΙ-ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ 108
Τηλέφωνο: 2661360674